Referenser

Högskolan, Karlshamn

Stomme i betongelement. Bärande specialelement i fasad och väggar samt bjälklag av håldäck. Trappa och balkong i betongelement. Besöksadress för referens; Östra Piren, Karlshamn.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering