Referenser

Hamnplan, Karlskrona (Kv Skeppsbron)

Starka Betongelement har uppfört kontorsbyggnad till Dagon Södra Sverige AB. Länsstyrelsen skall hyra kontorslokal och byggentreprenör har NCC varit. Per Lewis-Jonsson, arkitekt, har utformat byggnaden i anpassning till sitt tidigare gestaltningsprogram för Stadsmarina i Karlskrona. Byggnaden kommer mer än väl att uppfylla kriterierna för Green Buildning. Det innebär att energiförbrukningen i fastigheten mer än väl understiger Boverkets byggregler och samtidigt minskar utsläppen av koldioxid.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering