Referenser

Hamnplan, Karlskrona (Kv Skeppsbron)

Starka Betongelement har uppfört kontorsbyggnad till Dagon Södra Sverige AB. Länsstyrelsen skall hyra kontorslokal och byggentreprenör har NCC varit. Per Lewis-Jonsson, arkitekt, har utformat byggnaden i anpassning till sitt tidigare gestaltningsprogram för Stadsmarina i Karlskrona. Byggnaden kommer mer än väl att uppfylla kriterierna för Green Buildning. Det innebär att energiförbrukningen i fastigheten mer än väl understiger Boverkets byggregler och samtidigt minskar utsläppen av koldioxid.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Skicka ett mail till info@starka.se eller ring vår Växel på 044-20 25 00.


Behöver du komma i kontakt med en enskild medarbetare?

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvalitet och miljö
Transport/Planering