Referenser

Hamnplan, Karlskrona (Kv Skeppsbron)

Starka Betongelement har uppfört kontorsbyggnad till Dagon Södra Sverige AB. Länsstyrelsen skall hyra kontorslokal och byggentreprenör har NCC varit. Per Lewis-Jonsson, arkitekt, har utformat byggnaden i anpassning till sitt tidigare gestaltningsprogram för Stadsmarina i Karlskrona. Byggnaden kommer mer än väl att uppfylla kriterierna för Green Buildning. Det innebär att energiförbrukningen i fastigheten mer än väl understiger Boverkets byggregler och samtidigt minskar utsläppen av koldioxid.

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering