Referenser

Elinelund, Kv. Ofelia Bostäder i Limhamn

I området Elinelund intill Kalkbrottet i Limhamn har det byggts 65 nya bostäder åt Ikano bostad. Dessa är fördelade på två bostadshus, ett gårdshus och ett gathus, varav ett har fyra våningar och det andra fem våningar samt penthousevåning med underliggande källare och parkeringsgarage.

Starka Betongelement har uppfört betongstommen som består av Sandwichväggar, massiva betongväggar i trapphus och lägenhetsskiljande väggar, massiva betongbjälklag samt håldäcksbjälklag och balkonger.

Vi har i tidigt skede arbetat tillsammans med arkitekt Alexander Lenre Simittchiev på Stadsstudio i Malmö för att kunna ta tillvara betongens möjligheter i fasaden. Specialdetaljer runt fönster samt infälld kalksten i fasaden för att knyta an till närheten till kalkbrottet. Ikano Bostadsproduktion är beställare.

Objekt: Elinelund
Ort: Limhamn
Byggherre: Ikano Bostad

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering