Referenser

Eden i Hyllie, Malmö

Kungsleden gav MVB i uppdrag att i samverkan uppföra ett nytt kontorshus i stadsdelen Hyllie i Malmö.

Starkas åtagande var att projektera, tillverka och montera betongstommen.

Symbiotic Building tillämpades vilket bl a innefattar

•Hälsa – byggnaden ska vara bra för människors välmående och främja kreativitet, effektivitet och prestation.
•Service – byggnaden ska ha en community-känsla och erbjuda service som underlättar livet, så som paketleveranser, catering, mötesrum med mera.
•Intelligent och smart teknik – byggnaden ska erbjuda innovativa lösningar så som digitala verktyg för intern kommunikation, sensorer som visar lediga ytor, temperaturindikatorer, växter som renar luften, teknik som uppmuntrar till rörelse, ytor för att testa ny teknik med mera.
•Naturnära – naturen ska vara nära även inomhus, främst i de gemensamma zonerna. Även ljud, ljus, dofter och material ska imitera naturen.

Byggnaden är certifierad enligt LEED nivå guld samt Well.

Arkitekt: White Arkitekter

Objekt: Kv Eden
Byggår: 2020-2021, Inflyttning beräknas ske andra kvartalet 2021.
Ort: Hyllie, Malmö
Byggherre: Kungsleden
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenör: MVB
Miljöklass: Leed™ som Well v2™.
Starkas åtagande: Projektering, tillverkning och montage av betongstomme. Mängder: RV: 3 200 m2, RW: 900 m2, HDf: 8 900 m2, RD: 650m2, Betongpelare, Trappor och Samverkansstål

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering