Referenser

DSV Logistiklager i Helsingborg

DSV Logistic ska bygga en ny logistikbyggnad i Helsingborg som ska vara klar den Februari 2024. 

Byggnaden kommer att vara 30 000 kvm stor och kommer att inrymma DSVs lager och logistik 

för att på ett effektivt sätt kunna hantera företagets distributions och logistikbehov. Projektet ska startade Januari 2023

 och har en planerad slutförandedatum 14 månader senare. Byggnaden kommer att ha moderna lösningar för att effektivisera

 logistikprocesserna och stödja DSVs behov av ett modernare lager

Objekt: DSV
Ort: Helsingborg
Byggherre: DSV Solutions Sweden AB
Entreprenör: Vår beställare: Nodec Oy

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering