Referenser

Brf Spinna & Brf Väva, Hammarbysjöstad i Stockholm

Bostadsprojekt åt Ikano Bostadsproduktion i Hammarby Sjöstad. 4 hus med underliggande garage/källare totalt 202 lägenheter. Det är 2 st delprojekt Brf Spinna & Brf Väva. Starka projekterar, tillverkar, levererar och monterar betongstomme bestående av sandwichytterväggar, massiva innerväggar, förspända bjälklagsplattor, hd/f, balkonger/loftgångar samt balkar och pelare till garaget. Montagestart i slutet av 2019. Inflyttning från vintern 2020/2021.

Objekt: Brf Spinna & Brf Väva
Byggår: 2019-2020
Ort: Hammarby Sjöstad, Stockholm
Byggherre: Ikano Bostadsproduktion AB
Arkitekt: ÅWL Arkitekter AB
Starkas åtagande: Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen bestående av sandwich fasader, massiva innerväggar, bjälklag, trappor och balkonger/loftgångar samt pelare och balk till garaget.

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering