Referenser

Brf Blomma & Brf Plantera i Huddinge

Bostäder åt Ikano Bostadsproduktion i Huddinge. Det är 2 bostadsrättsföreningar med underliggande garage/källare. Vissa delar i källaren platsgjöts av Ikano. Husen karaktäriseras av industriellt utförande. Starka projekterade, tillverkade och monterade sandwichytterväggar, IV Väggar, massiva innerväggar, massiva förspända bjälklag, balkonger och trappor.

Objekt: Brf Blomma & Brf Plantera i Huddinge
Ort: Huddinge
Byggherre: Ikano Bostadsproduktion AB
Arkitekt: Arkitekthuset
Starkas åtagande: Starka projekterade, tillverkade och monterade betongstommen bestående av sandwich fasader, IV väggar massiva innerväggar, massiva förspända bjälklag, trappor och balkonger/loftgångar.

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering