Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

STARKA AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till vår verksamhet. Dina personuppgifter behandlas och sparas av oss för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, ta kontakt eller ge den information som efterfrågas. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådan som du direkt eller indirekt lämnar till oss när du tar en kontakt med oss.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, telefonnummer och e-post. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa. Vi avser att behandla uppgifterna så länge du är kund eller önskar att ta del av vår information eller erbjudanden.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktig har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Starka. För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:
Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
Betalningsinformation: Kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVVkod), fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig
När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:
– Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
– Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
– Finansiell information: Din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
– Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.
– Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
– Geografisk information: Din geografiska placering.
Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med din information?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal.

Kommunicera med dig
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till Starka.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras 1878 Ingrid Tjersland 2020-06-18 Sida 2 av 3 säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
– Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn.
– Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt.
– Avyttring
Vi kan komma att dela din information till tredje parter:
– För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
– Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.
– Vad vi INTE kommer att göra med din data
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Kameraövervakning
På en del av våra fabriksanläggningar har vi kameraövervakning i syfte att förebygga brott. Kameraövervakningen är väl uppskyltad. Det är ett begränsat antal personer som har tillgång till denna information samt att materialet lagras i max 60 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån brottsligt ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphörty. För vidare information se 2176 Ändamål med kameraövervakning. Styrt dokument i VLS – 2176  Ändamål med kameraövervakning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. 1878 Ingrid Tjersland 2020-06-18 Sida 3 av 3

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
– Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
– Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
– Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Cookies och spårningstekniker
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster.

Styrt dokument i VLS – 1878 Integritetspolicy

Nyhetsbrev

Genom att registrera en prenumeration samtycker du till vår policy kring nyhetsbrev. Du kommer att få nyhetsbrev och/eller inbjudningar via e-post från oss på Starka AB. De personuppgifter vi samlar in om dig är din e-postadress, och den kommer inte användas för några andra ändamål än våra nyhetsutskick.

Starka AB kommer inte lämna ut din persondata till någon tredje part än vårt underbiträde Get a Newsletter, som vi använder för nyhetsbreven. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick och rätta de uppgifter vi sparar om dig via en avregistreringslänk i nyhetsbreven.

Vår policy för cookies

https://www.starka.se som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

Cookies för prestanda
Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar. Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt.

All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies
Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Om du vill ha mer information om hur detta går till, kan du söka i webbläsarens hjälpinformation.