Nytt år och nya möjligheter

Nu satsar vi framåt 2021

Nytt år och nya möjligheter, nu satsar vi framåt 2021 med - långsiktigt och hållbart byggande. För att förse våra kunder med framförallt utökad kapacitet för stommar till flerfamiljsbostäder dubblar vi produktionskapaciteten i Arboga.

Det är riktigt roligt att göra denna satsning nu med hållbarhetsperspektivet med igenom hela processen.

Vi erbjuder redan stommar med 30 % lägre CO2 utsläpp och arbetar vidare med övriga faktorer vi kan påverka.

Betongens trögrörlighet ger oss fantastiska inomhusklimat som dessutom jämnar ut effekttoppar i energiförbrukning vilket gynnar våra förnybara energikällor.

Vi är familjebolaget med 90 år på nacken som satsar framåt och ser 2021 som ett spännande år för vår fortsatta expansion.

Välkomna till STARKA!

Lena Holst