2015-03-19

​Elinelund i Limhamn börjar ta form.

Brf Ofelia är ett hållbart, genomtänkt och välplanerat boende med låg miljöpåverkan. Husen är välisolerade och ljudisolerade vilket sparar energi vid uppvärming och skapar en tyst och behaglig känsla i rummen. Man kommer att ha fri utsikt över kalkbrottet och från de övre våningsplanen vidare mot Öresund.

Starka Betongelement uppför betongstommen som består av Sandwichväggar som målats och fönstermonterats, massiva betongväggar i trapphus och lägenhetsskiljande väggar, massiva betongbjälklag samt håldäcksbjälklag, balkonger, källare och parkeringsgarage.

Vi har i tidigt skede arbetat tillsammans med arkitekt Alexander Lenre Simittchiev på Stadsstudio i Malmö för att tillsammans se hur man kan ta tillvara betongens möjligheter i fasaden.

Vi kommer också att producera marksten till de planerade innergårdarna.

Ikano Bostadsproduktion är beställare. Vi har påbörjat vårt montage i februari och beräknas vara klara till semestern.