Månadens medarbetare:

Oskar Eldh, Starka Betongprodukter AB

Vår personal är vår viktigaste resurs och vi lyfter gärna fram dem.

Med basen i Ängelholm och huvudsakligt fokus på stödmurar, plattformskantstöd, gradänger samt markkompletterande produkter, arbetar vår säljare Oskar Eldh kundorienterat och hållbarhetsfokuserat, sedan drygt ett år tillbaka.

Arbetet inriktas på de kostnadseffektiva lösningarna för kunden och det personliga mötet uppskattas av båda parter. ”Vi vill finnas för våra kunder och då är det personliga mötet viktigt. Digitala lösningar kan inte alltid ersätta den personliga kontakten”, berättar han.

Året hittills har börjat bra och infrastrukturprojekten sticker särskilt ut.
”Vi ser även en mycket stor efterfrågan på specialanpassade stödmurar – lutande krön och reliefmönstrade stödmurar exempelvis. Just specialanpassade lösningar tar vi oss gärna an, vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom detta”.