Månadens medarbetare:

Anders Rosengren, Starka Betonglement

Vår personal är vår viktigaste resurs och vi lyfter gärna fram dem.

Anders Rosengren är vår Produktionstekniker i Kristianstad. I hans roll ingår underhåll av allt alltifrån fabriken, elektriciteten, markområden till avlopp och dagvatten – allt som egentligen innefattades i en klassisk ”vaktmästarroll” tidigare.

Anders uppskattar variationen och självständigheten i arbetet. Det finns både roliga och ibland jobbiga/tråkigare arbetsuppgifter. Han planerar själv det mesta av arbetsdagen, förutom de akuta ärenden som ibland uppkommer.

På frågan om där är något speciellt han minns nämner han tömningen av fastigheten på Tegelbruksvägen i Kristianstad – flytt av armeringen, snickeriet, förtillverkningen och smedjan i produktionen för att få till ett bättre flöde och en bättre arbetsplats. #våramedarbetare