Månadens medarbetare:

Lucas, Starka Betongprodukter AB

Vår personal är vår viktigaste resurs och vi lyfter gärna fram dem.

Lucas har varit anställd hos oss på Starka Betongprodukter i tre år och började sin resa i produktionen som inhyrd under en pappaledighet. Inledande arbetsuppgifter omfattades av service, kontroll och avsyning, provtagning samt skötsel av blandarstationen i Ängelholm. 

Idag går Lucas en betongkurs – Betongklass II-E, för att nu ta över rollen som ansvarig för inköp och teknik i Ängelholm. ”Det är mycket intressant och jag lämnar även en tillfällig roll som samordnare under tiden som vi rekryterade en ny produktionschef. Samtidigt har jag varit behjälplig vid blandarstationen samt med fortsatt kontroll och avsyning”. 

Försäljningen under året har varit framgångsrik, stödmurarna från Ängelholm har varit eftertraktade, och Lucas är inte sen med att berömma sina kollegor. ”Jag vill rikta ett speciellt tack till El Hafed Bouzid och Anton Karlsson för att de ställt upp under hela september månad. Vi har tillverkat många stödmurar och försäljningen har gått fantastiskt!”.