Starka Betongprodukter håller semesterstängt vecka 28-31. Trevlig sommar!

Månadens medarbetare:

Jezper Nilsson, Starka Betongelement AB

Vår personal är vår viktigaste resurs och vi lyfter gärna fram dem.

Jezper Nilsson började arbeta på Starka för sju år sedan. Sedan ett år tillbaka arbetar han som Samordnare efter att ha arbetat i både armeringen och som Formsnickare.

”Vi är nu tre stycken samordnare som turas om att samordna hela produktionen var tredje vecka. Sedan är tanken att dela upp samordningen på tre avdelningar – snickeri och förtillverkning, väggproduktion samt spännbäddsproduktion”, berättar Jezper.

Det är ett stort ansvar och totalt arbetar drygt 40 medarbetare i produktionen. 

Målet med arbetet är att alla ska få en så bra och meningsfull arbetsdag som möjligt. Det är viktigt med variationen, menar han. 

När utbyggnaden av Arbogafabriken är färdig delas arbetet upp per avdelning och Jezper tar då över ansvaret för väggproduktionen.