Månadens medarbetare:

Anton Erdtman, Starka Betongprodukter AB

Vår personal är vår viktigaste resurs och vi lyfter gärna fram dem.

Anton Erdtman är vår ”nya” tekniska säljare i Ängelholm (ny och ny – han började redan innan sommaren och är således redan ”varm i kläderna”). Arbetsuppgifterna sammanfattar han bäst själv i en enda mening – ”jag ska tillgodose våra kunders behov genom att anpassa våra produkter efter deras önskemål”.

De senaste tolv åren har Anton arbetat som Maskinuthyrare och ser stora fördelar med den erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschens samtliga segment som tjänsten genererade. 

Framtiden för Starka Betongprodukters produktportfölj ser Anton ljust på och trots det kritiska läge Sverige befinner sig i med hänsyn tagen till krig i närområdet samt begynnande höga inflation står det svenska upprustningsbehovet av det infrastrukturella nätet likväl i fokus. Addera därtill erbjudna kundvärden vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet och erbjudandet till kund står stabilt enligt Anton. ”Jag tror att beställare, entreprenörer och leverantörer kommer arbeta tätare ihop för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen i framtiden”.

Samtidigt passar Anton på att lyfta klimatfrågan. En fråga han anser hamnat i skymundan den senaste tiden men där framtiden bjuder på ökat fokus – ”Vi ligger i framkant i frågan och är väl rustade att möta framtiden”. 

Avslutningsvis passar väl en temperaturtagning på den nya tjänsten ypperligt och Anton sammanfattar känslan bra:
”Det känns kanon. Jag har kommit in i ett härligt gäng med ett unisont driv att komma framåt!”.