Kontaktuppgifter - Starka

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lena Holst

Koncernchef

lena.holst@starka.se

Telefon: 044-20 25 02

Amanda Nero

Redovisning

amanda.nero@starka.se

Telefon: 044-20 25 36

Ingrid Tjersland

HR-chef

ingrid.tjersland@starka.se

Telefon: 044-20 25 04

Sara Brantvall

Hållbarhet-, Kvalitet- & Miljöchef

sara.brantvall@starka.se

Telefon: 044-20 25 03

Göran Hårsmar

IT-chef

goran.harsmar@starka.se

Telefon: 044-20 25 09

Fredrik Wallin

IT-utvecklare

fredrik.wallin@starka.se

Telefon: 044-20 25 31

Anders Hansson

Inköpschef

anders.hansson@starka.se

Telefon: 044-20 26 73

Jenny Månsson

Ekonomichef

jenny.mansson@starka.se

Telefon: 044-20 25 40