Spännande och intensiv höst framför oss

Vi på Starka satsar nu vidare på de framgångsrika verksamheterna Betongelement och Stödmurar (inklusive trafik- och järnvägsprodukter samt kompletteringsprodukter).

Vi fokuserar på att bygga en hållbar framtid med bestående produkter av vårt material – betong. Till våra kunder vill vi skapa miljövänliga erbjudanden i form av funktionella och estetiskt tilltalande byggnader samt kvalitativa stödmurar och kompletteringsprodukter.

Med hjälp av vår erfarna personal och med stort fokus på arbetsmiljö satsar vi på att bli den bästa partnern för våra kunder.

Inledande prioritering handlar om att öka vår produktionskapacitet för att ännu bättre kunna möta våra kunders efterfrågan och tillgodose deras behov. Vi börjar med att fördubbla kapaciteten i vår fabrik i Arboga.

Vi ser mycket positivt på framtiden och välkomnar både befintliga och nya kunder till oss på Starka!

Lena Holst,
Koncernchef