Hållbarhetsstrategi - Starka Betongelement, 2020

Vi skapar hållbara miljöer i betong

För att kontinuerligt kunna följa upp och skapa mätbara mål ligger vår hållbarhetsstrategi till grund.
Fokus ligger bland annat på minskad klimatpåverkan, kvalitet samt hälsa & säkerhet.

"Vår kartläggning av våra största klimatpåverkande faktorer bygger på ett synsätt av livscykelperspektiv, dvs från vagga till end of life. Våra och våra produkters huvudsakliga miljöaspekter är: Cement, Transporter, Energi och Grus."

13 sanningar om betong:

1. Naturligt material med råvaror från berg och jorden.
2. 100 % återvinningsbart, som ny betong eller som fyllnadsmassor.
3. Håller i längden, mer än 100 år med ett minimum av underhåll.
4. Minskad klimatpåverkan, målsättningen är koldioxidneutralitet 2045.
5. Tar naturligt upp koldioxid över livstiden
6. Brinner inte
7. Tål fukt och möglar inte
8. Spar Energi genom att fungera som värmebatteri och naturlig täthet i fogar och skarvar.
9. God ljudkomfort
10. Korta transporter eftersom betong produceras lokalt.
11. Renar luft om man väljer betong med fotokatalytiska egenskaper
12. Kostnadseffektivt
13. Vackert och formbart

Lågehallarna, Hörby

Klicka för större bild

Kv Ingenting, Solna

Klicka för större bild

Glänningeskolan, Laholm

Klicka för större bild

Kv Dekorera, Gustavsberg

Klicka för större bild

Glänningeskolan, Laholm

Klicka för större bild

Klimatneutral betong

Vi har anslutit oss till Svensk Betongs färdplan för klimatneutral betong samt LFM30 Lokal färdplan Malmö.


VÅRA ÅTAGANDE INNEBÄR FÖLJANDE MÅLSÄTTNINGAR:
- 2020 Skall Starka erbjuda betong med 30 % bättre CO2 utsläpp jämfört med 2018.
- 2025 Skall Starka erbjuda betong med 50 % bättre CO2 utsläpp jämfört med 2018.
- 2030 Skall Starka erbjuda klimatneutral betong.
- 2045 Skall all betong från Starka vara klimatneutral

Utdrag ur vår hållbarhetsstrategi:

Från och med den 1 januari 2020 kunde vi erbjuda våra kunder betong med 30% lägre CO2 utsläpp. Vi utvecklar detta löpande med hjälp av miljöcement samt förbättrade recept och produktionsmetoder.

Deklarationer och registreringar

Vi registrerar våra produkter i olika miljösystem och redovisar våra produkters miljöprestanda i byggvarudeklarationer och som EPD:er.
Våra fabriker är certifierade av Nordcert för tillverkning av betongelement och våra produkters tekniska prestanda redovisas i prestandadeklarationer. Starka är sedan 1998-12-16 tredjeparts certifierat enligt både ISO 14001 och ISO 9001.

- e-BVD (Byggvarudeklaration)
Våra produkters miljöprestanda redovisas med hjälp av programmet e-BVD.

- EPD, Environmental Product Declaration
Klimatpåverkan redovisas som EPD-deklarationen och är upprättad med hjälp av Svensk
Betongs verktyg. Allokeringen på produktionsanläggningen baseras på årliga miljöbelastningar som delats med den totala produktionen.

- Byggvarubedömningen
Våra produkter är registrerade i Byggvarubedömningen och har status som rekommenderas
på både innehåll och totalt (högsta klassen).

- Miljöbyggnad
Våra produkter är registrerade och uppfyller kraven för klass Guld, högsta klassen.

- Svanen
Våra produkter är registrerade och godkända för projekt som ställer krav på Svanen.

- Sunda Hus
Våra produkter är registrerade och godkända med bedömningsklass A, högsta klassen.

- Bream, Leed
Beroende på kundkrav redovisar vi våra produkter för system typ Bream och Leed.

- LCA
Vi redovisar LCA enligt branschföreningen Svensk Betongs riktlinjer.

- Övriga Miljöregistreringar
Vi är med i FTI (f.d. Repa)

Vår hållbarhetsstrategi

Läs vår hållbarhetsstrategi i sin helhet här: Läs mer