Fördelar med betong

1. Betong är ett material med många produkttekniska fördelar

Betong är robust och långsiktigt hållbart med lång livslängd och litet drift- och underhållsbehov med kvalitet som håller över tid. Betong brinner inte, tål fukt och möglar inte och kan återvinnas till 100%. På grund av sin vikt är betong ljuddämpande och lufttät.

2. Betong brinner inte

Byggmaterialet har stor betydelse för en byggnads brandsäkerhet och betong i bjälklag, väggar och tak förhindrar att bränder sprider sig och begränsar omfattningen. Betong brinner inte och fungerar som brandsköld och förlänger på så sätt tiden för utrymning och underlättar evakuering. En byggnad med bärande konstruktion i betong gör brandkårens släckning säkrare, snabbare och tryggare. Betongen behåller även sin bärande kapacitet efter en brand.

Med godkända resultat har Svensk Betong nu genomfört provning av fasadbeklädnad, sandwichelement, hos RISE, Research Institutes of Sweden AB (enligt provningsmetoden SP-Fire 105. Provningen uppfyller kraven i Boverkets Byggregler.
Läs rapporten här: Läs mer

3. Bygg smidigt med betong

Med betong kan man bygga industriellt och kostnadseffektivt. Vid konstruktioner som fundament, broar, byggnader eller hus finns det oändliga möjligheter att utföra en konstruktion tack vare betongens höga hållfasthet, formbarhet och långa spännvidd. Till det ska läggas de estetiska möjligheterna där i princip bara fantasin sätter gränser.

4. Klimatpåverkan är densamma för betong som för alla andra byggmaterial

Tidigare studier har pekat på andra byggmaterial som mer fördelaktiga men har felaktigt, ur ett rent vetenskapligt syfte, inte visat på hela livscykeln. Den vetenskapliga studie som SP/RISE genomförde och publicerade 2017 för projekt Brf Viva i Göteborg är dock värd att nämna. Där jämförde man stommar av betong och trä under en analysperiod om 100 år. Resultatet från den studien visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan dagens klimatförbättrade betong och trä. Värt att nämna är även att Brf Viva nu är under byggnation med betongstomme.

5. Betongbranschen arbetar ständigt för att klimatförbättra betongen

Cement- och betongindustrin har under lång tid arbetat intensivt med utveckling av cement och betong som har lägre klimatpåverkan. Det finns redan i dag betong på marknaden med cirka 30 procent lägre klimatpåverkan eller mer beroende på konstruktion. Utvecklingen fortsätter och vår målsättning är att nå en halverad klimatpåverkan för betong för husbyggnad inom fem år, och till 2045 är målsättning klimatneutral betong.

6. Betongbranschen står för en god arbetsmiljö

Idag är både betong och produktionsmetoder väl utvecklade. Med den självkompakterande betongen behövs ingen vibrering och armeringen är  huvudsakligen förtillverkad, något som förenklar arbetet och gör det bättre ur ergonomisk synpunkt. Arbetsmiljöfrågorna är högprioriterade inom både byggföretagen och i betongbranschen och arbetet är inriktat på att förebygga olyckor och arbetsskador.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Peter Weidemanis

VD Starka Betongelement

peter.weidemanis@starka.se

Telefon: 044-20 25 01

Mobil tel: 0702-61 25 01

Maria Nilsson

Arkitektkontakt/Tidiga skeden/Marknad

maria.nilsson@starka.se

Telefon: 044-20 25 26

Mobil tel: 0702-61 25 26