30 % lägre CO2-utsläpp med klimatförbättrad betong baserad på miljöcement

För att nå vårt uppsatta hållbarhetsmål om att vara helt klimatneutrala år 2045 optimerar vi nu sammansättningen av betongen till våra betongelement. Med klimatförbättrad betong baserad på miljöcement från SCHWENK möjliggörs nu 30 % lägre CO2-utsläpp vid produktionen. Satsningen ligger helt i linje med vår hållbarhetsstrategi med egna uppföljningsbara mål.

 

Vår hållbarhetsstrategi omfattar klimatpåverkan, kvalitet och miljö samt hälsa & säkerhet och innefattar även

mätverktyg för förbättringar. Tillsammans med SCHWENKs miljöcement fortlöper vårt arbete och en optimering av betongens sammansättning har gjorts i vår produktion, där cement står för en betydande del. Miljöcementen möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med 30 %.

I en jämförelseanalys mellan prefabricerade stommar och andra material påvisas många fördelar för betongen sett ur ett livscykelperspektiv och byggnadens totala livslängd. Långa spännvidder ger flexibla planlösningar, värmelagring och ett material som inte brinner. De hus vi bygger idag förväntas stå kvar under mycket lång tid, och rätt tillverkad betong har en mycket lång livstid och står i över 100 år. Adderas även aspekten av underhållsbehov genereras ytterligare argument till betongens fördel.

Arbetet sker i linje med Svensk Betongs färdplan för klimatneutral betong samt Lokal Färdplan Malmö, LFM30.

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle med klimatneutral betong och en bit på vägen mot vårt mål att vara helt klimatneutrala år 2045. Tillsammans blir vi STARKAre.

Läs hela skriften ”Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft – Betongbranschen”: www.svenskbetong.se

Läs mer om LFM30: www.lfm30.se