Vi ansluter oss till Retursystem Byggpall

Starka Betongindustrier KB har beslutat att ansluta sig till Retursystem Byggpall och påbörja leveranser på så kallad Byggpall under innevarande år. Fördelarna är många för Er som kund och för oss som leverantör, men framför allt som en miljö- och kvalitetsförbättrande åtgärd. Under perioden augusti till september inför vi Byggpallen i vår produktion och därefter sker övergången rullande i takt med produktion och utleveranserna från våra lager.

Under övergången kommer utleveranser kunna ske både på Byggpall och annan EUR-pall. Olika pallkvaliteter kommer att hanteras likadant och utan några negativa effekter för Er. Till och med den 31/12 i år kommer vi att kunna ta emot Era pallreturer av både Byggpall och annan EUR-pall på våra lager om Ni så önskar detta. Dessa returpallar kommer att krediteras enligt våra gällande avtal.

 

Från och med den 1/1 – 2020 kommer vi att debitera alla pallkvaliteter enligt den för dagen gällande prisnivån i Retursystem Byggpall. Från samma datum tar vi inte längre emot returpallar på våra lager.

Vi på Starka hoppas att Ni som vår viktiga kund ser positivt på den kommande förändringen.


Vid frågor ombedes Ni att kontakta Er säljare hos oss.

 

Med vänliga hälsningar
STARKA BETONGINDUSTRIER KB