VA

Hållbara VA-system

Betong är ett av världens mest använda material. Många mil betongrör ligger under våra fötter och det har det gjort i århundraden. Livscykelanalysen visar på ett material med mycket liten påverkan på vår miljö. Betong består av grus, sten, cement, vatten och luft, utan några övriga tillsatser.

Lång bakgrund som VA-leverantör

Vi har stått som stolt leverantör till flera stora projekt genom åren, där våra betongprodukter framgångsrikt bidragit till lyckade resultat. För att möta efterfrågan på skräddarsydda helhetslösningar som många av dagens projekt kräver, erbjuder vi nu också ett kompletterande plastsortiment.

Läs mer

Frågor och svar

Kan jag handla direkt från Starka?
Vilken typ av slamavskiljaranläggning behöver jag?
Hur mäts ett rör eller en brunnsring?
Hur lång leveranstid är det normalt på brunnar med håltagning, vallning (specialbrunn) ?
Går det att bli fakturerad som privatperson hos er?
PRODUKTER

Våra VA-produkter - Betongrör

De flesta av våra produkter återfinns via ALFA och ni hittar komplett information om samtliga produkter på www.alfaror.se. ALFA och Starkas VA-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade av betong. Läs mer

Produkter

Nedan finner ni exempel på våra VA-produkter. Se hela vårt sortiment på www.alfaror.se.

ALFA Bensin- och oljeavskiljare - Klass 2

Brunnsmodell. Utan sand- och slamavskiljare. Oljeavskiljare dimensionerad enligt SS-EN 858.
Gå till produkten på Alfas hemsida.

ALFA Fettavskiljare

Brunnsmodell. Utan sand- och slamavskiljare. Produktcertifierad fettavskiljare utförd och provad enligt SS-EN 1825-1.
Gå till produkten på Alfas hemsida.

ALFA Koalescensoljeavskiljare - Klass 1

Brunnsmodell, utan sand- och slamavskiljare. Oljeavskiljare dimensionerad enligt SS-EN 858.
Gå till produkten på Alfas hemsida.

ALFA Lamelloljeavskiljare - Klass 1 och 2

Brunnsmodell. Med sand- och slamavskiljare. Körbar överdel eller luckor. Oljeavskiljare dimensionerad enligt SS-EN 858. Avskiljaren levereras normalt färdigmonterad på platsen.
Gå till produkten på Alfas hemsida.

ALFA Sand- och slamavskiljare

Brunnsmodell. Används som försteg till fett- och oljeavskiljare samt till pumpbrunnar för vattenåtervinning.
Gå till produkten på Alfas hemsida.

Starka och Bodeborn Gräv AB i nytt samarbete kring minireningsverk

Som ytterligare ett steg i att utveckla leverans- och serviceförmåga kring våra minireningsverk kan vi idag meddela att avtal tecknats med entreprenör Bodeborn Gräv AB. Entreprenören kommer att vara Starkas partner för service och driftsättning av minireningsverk för en- och flerhushåll.

Råttstopp till dina avloppsrör

En råttstopp är en liten investering som kan ge betydande kostnadsbesparingar, ett miljövänligt och riskfritt alternativ till giftiga bekämpningsmedel. Råttstopp är en enkel och smart anordning som monteras direkt i avloppsröret via brunnen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Skicka ett mail till info@starka.se eller ring vår Växel på 044-20 25 00.
VA