VA

Hållbara VA-system

Betong är ett av världens mest använda material. Många mil betongrör ligger under våra fötter och det har det gjort i århundraden. Livscykelanalysen visar på ett material med mycket liten påverkan på vår miljö. Betong består av grus, sten, cement, vatten och luft, utan några övriga tillsatser.

Starka har en lång bakgrund som VA-leverantör
Vi har stått som leverantör till flera stora projekt genom åren, där våra betongprodukter framgångsrikt varit en stor del för ett lyckat resultat.

Kompletterande plastsortiment
Numera erbjuder vi även ett kompletterande plastsortiment för att kunna möta efterfrågan på de skräddarsydda helhetslösningar som många projekt idag kräver.

Läs mer

Frågor och svar

Kan jag handla direkt från Starka?
Vilken typ av slamavskiljaranläggning behöver jag?
Hur mäts ett rör eller en brunnsring?
Hur lång leveranstid är det normalt på brunnar med håltagning, vallning (specialbrunn) ?
Går det att bli fakturerad som privatperson hos er?
Alfa

ALFA-systemet

Komplett med rör och brunnar, avskiljare och vattenrening. ALFA och Starkas VA-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade av betong.

Produkter

Exempel på produkter. Se hela vårt sortiment på www.alfaror.se.

ALFA Bensin- och oljeavskiljare - Klass 2

Brunnsmodell. Utan sand- och slamavskiljare. Oljeavskiljare dimensionerad enligt SS-EN 858.

ALFA Fettavskiljare

Brunnsmodell. Utan sand- och slamavskiljare. Produktcertifierad fettavskiljare utförd och provad enligt SS-EN 1825-1.

ALFA Koalescensoljeavskiljare - Klass 1

Brunnsmodell, utan sand- och slamavskiljare. Oljeavskiljare dimensionerad enligt SS-EN 858.

ALFA Lamelloljeavskiljare - Klass 1 och 2

Brunnsmodell. Med sand- och slamavskiljare. Körbar överdel eller luckor. Oljeavskiljare dimensionerad enligt SS-EN 858. Avskiljaren levereras normalt färdigmonterad på platsen.

ALFA Sand- och slamavskiljare

Brunnsmodell. Används som försteg till fett- och oljeavskiljare samt till pumpbrunnar för vattenåtervinning.

Starka Minireningsverk

Starka erbjuder nu även minireningsverk till enskilda avlopp. Starkas minireningsverk bygger på en väl beprövad teknik som uppfyller framtidens krav på rening, enligt SBR-metoden.

Råttstopp till dina avloppsrör

En råttstopp är en liten investering som kan ge betydande kostnadsbesparingar, ett miljövänligt och riskfritt alternativ till giftiga bekämpningsmedel. Råttstopp är en enkel och smart anordning som monteras direkt i avloppsröret via brunnen.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Order
Marknad
Försäljning och ledning

Kundtjänst

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här eller ringa oss på 044 - 20 25 00.