Starka Minireningsverk

Starka Minireningsverk

Investera i kvalitet och spara pengar långsiktigt. Med vårt Minireningsverk uppnår du en rening som möter framtidens krav på enskilda avlopp.

Minireningsverk med helhetslösning

Vi erbjuder nu en helhetslösning för enskilda avlopp med rening enligt SBR-metoden – den äldsta reningsmetoden som är mycket beprövad. I motsats till andra metoder, där tre reningssteg krävs, räcker det här med enbart två. I det första reningssteget sker den mekaniska reningen och i det andra steget den biologiska reningen, tillsammans med tillsättning av fällningsmedel.

Minska dina konstnader med vårt minireningsverk

Tester har visat på låg driftskostnad, där både elförbrukning och reningsprestanda bidrar till sparade pengar. Vårt minireningsverk behöver mindre el än en lågenergilampa. Ett minireningsverk, dimensionerat för ett normalt hushåll, behöver cirka 0,5-0,7 kWh per dag. Minireningsverkets funktion gör att tömningsbehovet och kostnaden för slamhantering kan minska.

Obs! Var uppmärksam på din kommuns riktlinjer för tömning.

Rent vatten i en cykel

SBR-metoden är den äldsta och mest beprövade reningsmetoden. I motsats till andra metoder, där tre reningssteg är nödvändiga, räcker det här med endast två (för de minsta anläggningarna). I det första reningssteget (slamsteget) sker den mekaniska reningen. I det andra reningssteget (biosteget) sker den biologiska reningen och efterreningen tillsammans i en kammare.

1. Matningsfas/påfyllning

Avloppsvattnet pumpas in i biosteget med datorstyrda intervaller beroende på belastning. Samtidigt doseras fällningsmedel in i biosteget.

2. Reningsfas

Avloppsvattnet syresätts i biosteget genom luftning så att bakterierna får tillräckligt med syre. Då kan de bryta ner det organiska materialet.

3. Fällningsfas

När luftningen slutar blir vattnet stilla. Fällningsmedlet aktiveras då så att slammet sakta sjunker till botten och det blir ett klart och rent vattenskikt överst.

4. Avskiljningsfas – rent vatten

Det renade vattnet pumpas ut till ett dike, stenkista eller motsvarande. Överskottsslammet i botten pumpas tillbaka till slamsteget. En ny cykel börjar.

Fördelar med Starka Minireningsverk

• CE-märkt och utprovat med långtidstest enligt SS-EN 12566-3
• Erfarenheter från 25 000 verk under lång tid
• Klarar reningskraven för hög skyddsnivå utan efterpoleringssteg (om kommunen kräver det finns det som tillval)
• Enkelt att montera och installera
• Låga driftskostnader med serviceavtal och förlängd garanti
• Fjärravläsningsfunktion (telemetridatabas) – ger daglig status för anläggningen och larm till e-post/SMS
• Tillverkad i Sverige
• Teknologi baserad på standardkomponenter med hög kvalitet
• Kvalitetskompressor med 5-års garanti
• Finns för alla markförhållanden – dvs. med betong- eller polyetentank
• Optimerat och intelligent styrsystem med trycksensorer
• Homebook – molnbaserad informationplattform för både ägare och servicepersonal
• Möjlighet att bygga ut systemet för t.ex. extra lagringsvolym som kan ge utökade tömningsintervall
• Säkrad för de framtida vattensnåla hushållen

Låga driftskostnader

Tryckluftsdrivna hävertar, inga strömförande komponenter i anslutning till brunnen och hög kvalitet på de mekaniska delarna – samtliga är bidragande orsaker till ett bekymmerslöst ägande av ditt minireningsverk.

Minimerad risk för dyra reparationer av ditt minireningsverk

Med förenklad teknik i våra reningsverk minskar risken för dyra reparationer och höga underhållskostnader. Vi satsar på slitagefria, tryckluftsdrivna hävertar utan elektriska pumpar i brunnen.

Inga strömförande produkter

Alla strömförande komponenter är säkert placerade i ett styrskåp utanför brunnen.

Ett minireningsverk med hög kvalitet

Vi har minimerat mekaniska delar i möjligaste mån. De få som finns kvar är av mycket god kvalitet. Till exempel använder vi uteslutande linjärkolvskompressorer med 5 års garanti.

Styrsystem

Styrsystemet som kopplas till ditt minireningsverk kan monteras både inom- och utomhus. Härifrån styrs din anläggning enkelt, i en förseglad dammtät konstruktion. I skåpet sitter även kompressorn, som driver hävertarna. Till skåpet kopplas luftanslutningarna som går till brunnen. Styrenheten finns även för nedgrävning i anslutning till brunnen.

Homebook

Håll koll på ditt minireningsverk

Med vår molntjänst Homebook samlar du digitalt all information om din anläggning på ett ställe. Via din inloggning når du:

• Anläggningens status
• Fjärravläsning (telemetriportal)
• Underhållsportal
• Onlinearkiv

Du överblickar enkelt alla system och får full tillgång till portalen för Telemetri. Kommande och genomförda underhållsarbeten dokumenteras och kan följas. Uppmätta värden vid service dokumenteras av serviceteknikern i din Homebook, på så sätt har du själv koll på statusen för ditt minireningsverk.

Via ditt onlinearkiv får du tillgång till dokument samt systemmanualer och installationsguider. Samtidigt sker automatisk generering och uppladdning av dokument från Telemetrin och underhållsportalen (loggbok, underhållsprotokoll samt underhållsrapporter).

Telemetri

Övervaka ditt minireningsverk via mobilen

Regelbundna inspektioner och regelbundet underhåll utgör grunden för ett tillförlitligt reningsverk som fungerar långsiktigt (omfattningen av kontroll och underhåll definieras via licensen och dess underhållsdokumentation). Utan fjärravläsning/telemetri måste enklare kontroller av anläggningen göras regelbundet.

Men via vår telemetrimodul med fjärravläsning tar vi enkelt över detta arbete från dig, och du får automatiskt, via din mobil, en daglig statusrapport från ditt reningsverk där eventuella fel rapporteras. Vårt serviceavtal garanterar snabba åtgärder vid eventuella bekymmer.

Via vårt paketerbjudande, med produkt och tillhörande servicefunktioner, garanterar vi en bekymmerslös lösning för ditt enskilda avlopp.

Produkter och service

Starka Minireningsverk Betong

Sluten behållare i betong. Enkel att montera. Levereras anslutningsklar, förmonterad med en tilläggssats. Minireningsverk finns i storlekar 5 pe – 50 pe. Diam d mm: 1635, Tot. höjd H mm: 1950, Utlopp h2: 1250, Röransl. DN: 110, Vikt ca kg: Bottendel 1975, Kona 770.

1 av 3
Produkter och service

Tillbehör

• Förhöjningsring - betong eller polypropylen
• Lock i betong eller polypropylen
• Betäckning i gjutjärn eller polypropylen
• Efterpoleringssteg (UV-behandling)
• Backventil
• Markavloppsrör
• Förankringsplatta

2 av 3
Produkter och service

Serviceavtal

Till varje anläggning kopplas ett serviceavtal där en servicetekniker, utefter vald nivå, tar hand om och servar ditt minireningsverk. Utan serviceavtal är garantitiden 1 år. Kontakta oss för mer information.

3 av 3
Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Håkan Nilsson

Regionsansvarig VA Sydost

hakan.nilsson@starka.se

Telefon: 044-202556

Mobil tel: 0736-332556

Kalle Svensson

Regionsansvarig Objekt Sydost

karl-johan.svensson@starka.se

Telefon: 044-202534

Mobil tel: 0700-002534