Referenser

Svärtinge skolan i Norrköping

Svärtingeskolan i Svärtinge är en nybyggnation av skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader. Starka projekterar, tillverkar och monterar komplett betongstomme såsom väggar, bjälklag, trappor samt stomkomplettering i stål. Skolan väntas stå klar 2021

Objekt: Svärtinge skolan
Byggår: 2019-2020
Ort: Svärtinge
Byggherre: Norrköpings kommun, Norrevo Fastigheter AB
Arkitekt: Tyréns
Entreprenör: NCC
Starkas åtagande: Komplett betongstomme

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering