Referenser

Sjöbo

Referensobjekt på äggrör i betong från uppdrag i Sjöbo. En av flera fördelar med betongrörets äggformade tvärsnitt är den lilla radien i botten. Den ger Q-max-röret en avsevärt bättre självrensningsförmåga vid små flöden, samtidigt som det också klarar stora flöden. Rörformen underlättar även vid lastupptagning. Ledningen är en egen bärande konstruktion som anläggs direkt på en packad fyllning. Q-max varken undergjuts, understoppas eller kringgjuts.

Ort: Sjöbo
Starkas åtagande: Leverans av Q-max äggrör

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Behöver du komma i kontakt med en enskild medarbetare?

Inköp
Försäljning och ledning
Kvaltiet och miljö