Henriks stenpir vann Sienapriset 2017

Stenpiren vann Sienapriset 2017

Kvällssolen rödfärgar älvens vatten. Det rasslar från skateboardhjulen och en hund dåsar på ännu varma stenplattor. Ute på bryggorna dinglar nakna fötter över den lugna vattenytan.
En bortglömd, gråtrist fläck på kartan har blivit en plats med varm och levande atmosfär – öppen mot både staden och älven.
Cirka 16 000 resenärer passerar varje dag Göteborgs nya resecentrum Stenpiren via spårvagn, buss och båt. Till detta kommer alla cyklister och fotgängare.
– Jag cyklade faktiskt förbi häromdagen. Det var några som hade en dansövning ute på bryggan, berättar årets Sienapristagare, LAR/MSA Henrik Fogelklou.

– Att få uppleva de platser man har skapat fyllas med människor och aktivitet – det är den största behållningen i yrket. Ofta tas ytorna i anspråk på sätt som vi själva inte hade kunnat föreställa oss, säger Swecos Henrik Fogelklou som har varit gestaltningsansvarig för Stenpiren, Göteborgs nya resecentrum och 2017 års vinnare av Sienapriset.
Den gamla piren hade legat i träda sedan 70-talet. Det var en dammig parkeringsplats med några sorgliga rester från en levande hamnmiljö. Inom ramen för det stora Skeppsbroprojektet, med målet att knyta ihop stadskärnan med älven, var det nya resecentrumet en central del.
– Skeppsbroprojektet startade för tio år sedan. Närmare 300 kollegor har varit inblandade genom åren, själv har jag haft förmånen att vara med från start. Den kontinuiteten är viktig för ett så omfattande projekt.
De främsta framgångsfaktorerna menar han är tiden, samarbetet och satsningen från Göteborgs stad.
– Jag skulle säga att det är smått unikt hur uppdragsgivaren har valt att satsa på kvalitet och noga genomtänkt funktion. Dels i gestaltningen, dels i materialen och de små detaljerna som exempelvis belysningen via dolda armaturer.

Bärande komponenter i platsens gestaltning är naturstenen som bland annat tillåts fortsätta in i byggnaden, samt raden med stiliserade, svagt lutande, kranmaster som bidrar med rumskänsla.
– För att grafiskt illustrera Stenpiren, och öppna upp den mot resten av Skeppsbron, har vi rullat ut en randig trasmatta i natursten.
Den starka atmosfär som har uppnåtts kännetecknas på så sätt av ytterligheter. Dels fria ytor och öppenheten mot både stad och älv, dels en påtaglig rumslighet och trygg inramning.
– Det har varit ett långt och roligt projekt med ett gott resultat. Vi har på något sätt fått återupprätta en försvunnen plats som nu har fyllts med både liv och funktion, avslutar 2017 års Sienaprisvinnare Henrik Fogelklou.