Ny utgåva av Svensk Markbetongs ”Beläggning med plattor och marksten av betong”

Svensk Markbetong lanserar nu en ny handbok för hur markstensbeläggningar ska byggas. Samtidigt släpps ett digitalt verktyg som gör det enkelt att trafikklassa och dimensionera överbyggnaden för kommunala gator och industriytor.

18 år har gått sedan den förra handboken gavs ut. Den är branschens rättesnöre för hur en markstensyta ska konstrueras och anläggas och landskapsarkitekter använder den som kurslitteratur.

Ny uppdaterad handbok
Men branschen har utvecklats enormt och mycket i den gamla boken är numera inaktuellt. Därför släpper Svensk Markbetong nu Beläggning med plattor och marksten av betong, projektanvisningar och rekommendationer. En ny handbok, uppdaterad med moderna arbetsmetoder. Ett exempel är konstruktioner med bundet bärlager, som introducerats för att minimera spårdjupsutveckling. Allt i den nya boken går hand i hand med de nya krav som ställs i AMAAnläggning 20.

Ladda ner boken

Boken når ni via Svensk Markbetongs hemsida: svenskmarkbetong.se