En omvärld i förändring - förtätade städer och kraftigare skyfall

Svensk Markbetong släpper ny handbok om dränerande beläggning

Nu släpper Svensk Markbetong en handbok som visar hur du projekterar, dimensionerar och konstruerar dränerande markstensytor på rätt sätt. Alla anvisningar är synkroniserade med AMA Anläggning 20.

– Idag bygger vi brunnar, dräneringsrör och diken som leder dagvattnet till sjöar och vattendrag. Problemet är inte bara att bebyggelse och infrastruktur skadas av översvämningar. Ökade flöden leder också till att vattnet inte renas som det ska. Istället tar det med sig de ämnen som finns i samhället, som olja, tungmetaller, gödningsmedel och organiska föreningar till våra vattendrag, berättar Erik Simonsen, Senior Utvecklingsledare på Cementa Utveckling, som skrivit handboken.

Ladda ner boken här

"Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning"

Vår omvärld förändras

Förtätningen av våra städer i kombination med underdimensionerade dagvattensystem är en tickande bomb. När nu klimatförändringar orsakar fler och kraftigare skyfall så räcker inte våra dagvattensystem till för att dränera undan vattnet. Det leder till översvämningar som kostar samhället miljarder. Dessutom gör vårt nuvarande system att föroreningar och gifter förstår våra vattendrag, vilket leder till övergödning och försämrad biologisk mångfald.

En möjlig lösning är att bygga gator och vägar som släpper igenom dagvattnet rätt igenom beläggningen och magasinerar, fördröjer och renar vattnet på plats. Dränerande markstensbeläggningar har använts i många år med stor framgång i andra länder, exempelvis Tyskland. Och svensk forskning visar att det här fungerar och håller ända upp till trafikklass 4.

Våra dränerande produkter

Omvärlden förändras - och vi med den. I takt med ökad medeltemperatur i Sverige kommer vi även att få se en ökad nederbördsmängd och en ökad intensitet i form av exempelvis kraftigare regn. Med våra permeabla markstensbeläggningar ser ni nytänkande och nya tekniska lösningar.