Att lägga marksten

Så lägger du marksten

Med planering, noggrannhet och bra redskap är enkelt att lägga marksten själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du väl har gjort det riktigt ordentligt blir belöningen en lekande lätt läggning och resultatet ett underhållsfritt utegolv.

Steg 1

Rätt redskap för att lägga marksten

Se till att ha följande till hands:

Trä-/gummiklubba
Pinnar
Snören
Vattenpass
Spade & Sopkvast
Tumstock
Rätbräda & Avdragslister
Kratta
Plattvibrator

OBS! Använd skyddande kläder. Betongdamm kan ge irritation och speciellt våt betong kan orsaka frätskador på huden pga lågt ph-värde.
Använd skyddsglasögon vid kapning.


Steg 2

Material du behöver

Du behöver förstås också ha material för själva golvet när du lägger marksten. Du behöver ha följande:

Plattor/Marksten
Väggrus eller Samkross till bärlager
Sättsand
Fogsand
Geotextil/markstensduk

Steg 3

Markera ytan för din marksten

Börja med att markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga plattorna med ett litet fall från huset, 1-2 cm/meter, för vattenavrinningens skull.

Steg 4

Dags att gräva

Gräv ur 15-25 cm under snörena om det är en trädgårdsgång och 25-35 om det är en uppfart du ska lägga marksten eller plattor på.

1 av 2
Steg 4

Garageuppfart

För en garageuppfart med tyngre belastning rekommenderar vi att du även lägger en markstensduk. Den avskiljer materialet på den befintliga jorden från överbyggnaden.

2 av 2
Steg 5

Anlägga bärlager

Fyll upp med bärlager av väggrus och packa med plattvibratorn. Ytan ska vara jämn och i lutning med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får du genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus stenbeläggningens tjocklek, minus 3 cm för sättsandslagret.

Steg 6

Lägg ut sättsand

Lägg ut ett jämnt lager sättsand som är ca 3 cm tjock. Packa även detta lager med plattvibrator innan du lägger i avdragslister och justera dem till rätt höjd. Kontrollera även att lutningen är rätt. Dra av med rätbrädan och ta sedan bort avdragslisterna en efter en. Fyll i med sant där avdragslisterna har legat.

Steg 7

Nu lägger vi marksten!

Börja med att lägga plattorna på den avjämnade och vibrerade ytan, och sedan arbeta bakåt. Lägg med en fog på ca 3 mm mellan varje platta. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning av ex. garageuppfart bör ytan ramas in med betongkantsten.

Steg 8

Fyll med fogsand, borsta och platta

När plattläggningen är klar borstar du ner fogsand i plattornas fogar. När överbliven fogsand är bortsopad packas ytan med lätt plattvibrator (tunna och/eller långsmala plattor stöts på plats med gummiklubba). Därefter lägger du ny fogsand på för att försäkra dig om att alla fogar blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet.

Tips från Starka

Minimera skiftningarna

Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna från pall till pall. För att trolla bort effekterna av detta när du lägger marksten bör du plocka produkterna stapelvis istället för lavvis från pallen. Helst från flera pallar samtidigt.

Inspireras – så har andra gjort

Visa alla
Parkeringsplats
Trädgårdsgång
Torgyta
Terass / Uteplats
Stödmur
Pool
Plantering privat miljö
Plantering offentlig miljö
Park
Bussyta
Mur
Kantstöd
Innergård
Gata
Garageuppfart
Gång- och cykelväg
Entré
Dekoration
Trappa

@elmaahlin

Läs mer och se fler bilder

@elmaahlin

Stödmur L-stöd

Läs mer och se fler bilder

City Stormix

Läs mer och se fler bilder

Bya Mur

Läs mer och se fler bilder

Umbra Mur

Läs mer och se fler bilder

Sök återförsäljare