ÖPPETTIDER under sommaren (privatpersoner hänvisas till våra ÅF):

Södra Sandby – begränsad bemanning v 28-29 och helt stängt v 30-31 (möjlighet att registrera order finns).
Ängelholm – helt stängt v 28-31.
Strängnäs – begränsad bemanning v 28-31.

Hjälpmedel

Hjälpmedel


Här får du hjälp vid mjukvarubaserad projektering

Trafikklasser

Dimensionering av en trafikytas överbyggnad görs utifrån förväntad trafikbelastning under dess livslängd. ATB Väg och Väg 94 använder det fiktiva begreppet ”standardaxel” för denna beräkning och detta ger konstruktionen dess ”trafikklass”. Trafikklassen tillsammans med klimat och geologi bestämmer sedan överbyggnadens utformning och val av markbetongbeläggning.
Läs mer pdf om trafikklasser

Dimensionering av markstensöverbyggnad

Detta program används för att räkna fram vägöverbyggnadens totala överbyggnadstjocklek. Beräkningsprogrammet dimensionerar en markstensöverbyggnad med hänsyn till både bärighet och tjällyftning.
Dimensionering online ›

Svensk Markbetong arbetar med att ta fram teknisk information om hur beläggningar med plattor och marksten av betong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas och är ett samarbete i branschen mellan Starka, Cementa och Swerock.
Svensk Markbetong ›

Projekteringshjälp stödmurar

Fullständigt dokument för hjälp med dimensionering och projektering av stödmursprojekt.
Projektering och dimensionering

Riswall projekteringshjälp

Detta program uppdateras inte längre och vi kan inte längre skaffa det från den ursprungliga utvecklaren. För en designer att göra en komplett design av en konstruktionsmur, krävs bra understödda beräkningar. Risi Wall-programmet kan fungera som ett analysverktyg och gå igenom en design som skapats av användaren.
Risiwall download
Introduktionsvideo Risiwall