Green Line by Starka - hållbara stödmurar

Med upp till 30 % lägre koldioxidutsläpp vid produktionen

För att möta våra egna högt ställda hållbarhetsmål och omvärldens krav på klimatsmart betong har vi arbetat hårt för att optimera vår betongproduktion. Arbetet fortsätter men vi är väldigt stolta över att nu kunna presentera stödmurar tillverkade med miljöcement och upp till 30 % lägre koldioxidutsläpp vid produktionen.

Miljöcement

För oss betongtillverkare är den största ”miljöboven” cement. En väldigt viktig ingrediens och ett bindemedel i betongen, men vi behöver förbättra den. Under de tre gångna åren har vi jobbat hårt för att optimera recepten – minskade cementhalter och ett ökat användande av miljöcement. Våra leverantörer väljer vi med omsorg och vi ställer höga krav på deras hållbarhetsarbete som ligger i linje med våra hållbarhetsmål.

Vår cementleverantör SCHWENK är en av de mest innovativa tillverkarna av byggnadsmaterial i Europa. De strävar efter att bli ledande inom hållbara affärsmetoder och värdesätter arbetet lika mycket som vi gör. Med deras miljöcement i våra stödmurar kan vi nu minska koldioxidutsläppen med upp till 30 % vid produktionen.

 

Kontakt: Kalle Svensson, Försäljningsansvarig Starka Betongprodukter, kalle.svensson@starka.se, +46 700-00 25 34 

BETONGINITIATIVET - när betongbranschen arbetar tillsammans

Framtiden ställer oss inför två parallella utmaningar – samhället ska ställas om till att bli helt klimatneutralt, samtidigt som både infrastruktur och bostäder behöver utvecklas och byggas. Betongen som material fyller en viktig funktion i denna samhällsutveckling, och har varit en viktig beståndsdel rent historiskt. 

Men branschen vet och samhället gör oss uppmärksamma på – betong som tillverkas bidrar till utsläpp av koldioxid, framförallt vid tillverkningen av cement. Och det vill vi göra något åt.

Betongbranschen har bestämt sig. Vi ska vara klimatneutrala år 2045. Initiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner.

 

Green Position - för att visa er allt vi gör

Vi har länge arbetat med ett stort hållbarhetsfokus i vår organisation. Green Position är vårt sätt att visa er allt vi gör - vår gröna position på marknaden och alla våra hållbarhetssatsningar. Mycket är gjort men vårt arbete fortsätter. Varje dag. För en hållbar värld som samtidigt tillåts att utvecklas och växa.

Vår hållbarhetsstrategi

"Vi har anslutit oss till ”Färdplan för Klimatneutral betong” med huvudmålet att 2045 så skall all betong vara klimatneutral" - läs vår hållbarhetsstrategi.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kalle Svensson

Försäljningschef

kalle.svensson@starka.se

Mobil tel: 0700-00 25 34