Intervju med Björn Schouenborg

Projekt Strandbogatan, Uppsala. Björn Schouenborg, seniorforskare på RISE och Thomas Blomqvist, Uppsala kommun.
Bild: RISE

Dramatisk dränering

Under oss löper infrastrukturen för vatten och avlopp. Den skapades till stor del på sextiotalet och ringlar sig närmare 1 700 mil genom landet. Nyanskaffningsvärdet beräknas till 800 miljarder kronor. Det slitna systemet klarar dock inte längre den dramatiska befolkningsökningen och heller inte extremvädret med översvämningar i städerna som följd.

– Inom ramen för det mycket omfattande forskningsprogrammet ”Hållbara städer” har Vinnova delfinansierat ett stort projekt; ”Klimat-
säkrade systemlösningar för urbana ytor” med huvudsyfte att minska risken för översvämningar i urban miljö, berättar Björn Schouenborg, seniorforskare på RISE och projektledare för det aktuella projektet.

Översvämningarna är ofta ett resultat av ökad förtätning och att alltmer naturlig mark beläggs med täta ytor och byggnader. VA-systemen klarar helt enkelt inte av extremväder – något måste göras, men vad?

– En del av projektet har handlat om att förvandla hårdgjorda ytor till dränerande konstruktioner. Det är en fullt realistisk lösning som verifierades i projektet med laboratorieförsök, fullskaleförsök och pilotprojekt i flera städer.

Bild: RISE

Äntligen en lösning på problemet

Starkas markstensbeläggningar tillhörde de ytbeläggningar som framgångsrikt har provats i fullskaleförsök.

– De vägkonstruktioner vi provade visade sig tåla normal trafik-
belastning utan större deformation. Samtidigt kan de snabbt dränera undan enorma volymer vatten.

De senaste 100 åren har man gjort allt för att hindra vatten att ta sig in i vägkonstruktionerna. Plötsligt finns en oväntad lösning på en del av problemet.

– Att som projekterare och vägbyggare nu höra att man kan bygga helt annorlunda är nog en mental utmaning för många, tror Björn.

Även flera kommunala upphandlare är skeptiska. Övergången till smartare och mer hållbara hårdgjorda konstruktioner kommer troligen att ta tid.

– Med utbildning och fler liknande projekt i våra städer kan vi skynda på den mentala processen. Därför är det viktigt att dessa forsknings-
resultat kommuniceras ut. Vi på RISE, som har koordinerat projektet, planerar bland annat seminarier för kommunerna runt om i landet.

Läs gärna mer om forskningsprojekten på sajten www.klimatsakradstad.se. Kolla även in klippet på youtu.be/FR2ASvauRBI – 200 liter vatten som hälls ut över en fem kvm stor dräneringskonstruktion försvinner på 20 sekunder.