Bygga din egen mur

Att bygga en mur behöver inte vara svårt!

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur på egen hand. Det som är mest tidskrävande är underarbetet. När det väl är gjort blir belöningen en lekande lätt anläggning och resultatet en mur som håller sig fin i många, många år.

Steg 1

Ha rätt redskap när du ska bygga din egen mur

Se till att ha följande till hands:
Spade
Trä-/gummiklubba
Pinnar
Snören
Vattenpass
Dränrör
Tumstock
Kratta
Tandspackel
Plattvibrator

Steg 2

Material du behöver när du ska bygga din egen mur

Mursten
Krossmaterial 0-40
Ev. Geotextil
Sättsand
Betonglim eller bruk

Steg 3

Märk ut

Börja med att märka ut var muren ska stå. Det gör du med ex. käppar och snören, eller med sprayfärg direkt på marken.

Steg 4

Gräv

Ta bort matjorden och alla lösa partiklar tills det är fast mark. Diket ska vara ungefär dubbelt så brett som muren. För att förhindra att krossmaterialet blandas med jord kan du lägga en geotextil mellan materialen.

Steg 5

Fyll på med bärlager och platta till

Fyll på med minst 10 cm bärlager, t ex 0-40 bergkross och komprimera med handstöt eller vibrator. Bärlagrets tjocklek avgörs av hur djupt diket är, dvs. hur mycket material du tagit bort. Lägger du på mer bärlager måste du packa i flera omgångar.

Steg 6

Fyll på med sättsand

Fyll på med 3-5 cm sättsand. Dra av och väg av ytan med ett vattenpass så att den är i våg åt alla håll.

Steg 7

Börja bygga din egen mur

Att fylla på, komprimera och väga av är något tidsödande, men det är av största vikt att det blir gjort ordentligt. Det första lagret med block ska ligga med minst halva stenen under markytan så att den låses fast och inte “glider iväg”. Väg av blocken med vattenpass igen så att de ligger säkert i våg.

Steg 8

Limma murstenarna

Limma murstenarna mot varandra med Starka Betonglim. Lägg blocken med en halv stens förskjutning så att det inte blir några genomgående fogar.

Steg 9

Återfyll med bergkross

Återfyll med bergkross bakom muren efter vartannat skift. Lägg geotextil runt det dränerande återfyllda materialet, och upp längs baksidan av muren. Komprimera väl, men varsamt. Alltför kraftfull packning bakom själva muren kan resultera i att stenarna tippar utåt. Kom ihåg att lägga en fiberduk runt dräneringsröret.

Steg 10

Tänk på dräneringen

Vid dåligt dränerande egenskaper hos kringliggande mark eller vid extra tillskott på grundvatten, ska dräneringsledning som avleder vattnet från stödmurens grundläggning monteras. Detta görs för att vatten inte ska kunna bli stående i massorna bakom muren och vid kraftiga temperaturväxlingar vintertid flytta muren.

Steg 11

Lutningen

En stödmur byggs alltid så att den lutar bakåt, mot massorna. Ungefär 8-10 % lutning bör du räkna med. Det görs för att öka murens förmåga att ta upp jordtryck ytterligare. Du åstadkommer lutningen genom att lägga varje block med ca 1-1,5 cm förskjutning bakåt.

Steg 12

Bygg resten av muren

Nu är det bara att bygga resten av muren. För att kapa blocken använder du dig av stenklipp alt. el- eller bensindriven stenkap.

Steg 13

Fyll igen hålen

När muren är klar fyller du igen resten av diket. De översta 10-15 cm bakom muren kan vara matjord.

Inspireras – så har andra gjort

Visa alla
Parkeringsplats
Trädgårdsgång
Torgyta
Terass / Uteplats
Stödmur
Pool
Plantering privat miljö
Plantering offentlig miljö
Park
Bussyta
Mur
Kantstöd
Innergård
Gata
Garageuppfart
Gång- och cykelväg
Entré
Dekoration
Trappa

@elmaahlin

Läs mer och se fler bilder

@elmaahlin

Stödmur L-stöd

Läs mer och se fler bilder

City Stormix

Läs mer och se fler bilder

Bya Mur

Läs mer och se fler bilder

Umbra Mur

Läs mer och se fler bilder

Sök återförsäljare